Kāpēc mums ir vajadzīgs Cigun


Tulkojumā no ķīniešu valodas ar Džun Juaņ cigun prakses mērķis nozīmē uzlabot dzīves kvalitāti, vienlaicīgu labsajūtas, svētlaimes un laimes sasniegšanu. Tas apzīmē pašu lielāko laimi, kāda vien ir iespējama. Un šī laimes un labsajūtas pasaule atrodas katrā no mums, mūsu sirdīs. To ir ļoti grūti aprakstīt vārdiem. Un tā jāattīsta sevī arvien spēcīgāka un spēcīgāka neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, un, jāprot noturēt sevī šo laimes sajūtu.

Pirmā pakāpē mēs uzzinām, ka no vienas puses - cigun ir pašregulācijas, atveseļošanās metode un māksla dzīvot harmonijā ar dabu, no otras puses - tā ir sevis attīstīšanas tehnoloģija.

Kā cilvēciskām būtnēm, mums ir fizisks ķermenis, enerģija, apziņa un gars. Tāpēc mums ir noteiktas vajadzības, kas saistās ar mūsu fizisko ķermeni un mūsu garu. Un vēl mums ir milzum daudz emociju. Tāpēc, līdz ar pamata, dabiskajām vajadzībām, mums ir arī vēlēšanās.

Jebkurai dzīvai būtnei vispirms ir jāapmierina vajadzība pēc pārtikas, ir jānodrošina sevi ar mājvietu. Vēl viena papildus vajadzība ir apģērba un citu lietu nepieciešamība.

Bet pati būtiskākā vajadzība, kas atšķir cilvēku no citam dzīvam būtnēm, ir cilvēka pamata, jeb dabiskā vajadzība nepārtraukti uzlabot savu dzīvi. Un praktiski visa cilvēka darbība ir veltīta tam, lai radītu dažādus ēdienu, apģērbu un mājokļu veidus. Un pēc tam mums cilvēkiem rodas citas vēlēšanās, citas prasības, kā var uzlabot mūsu dzīves kvalitāti: mājokļa vietā nepieciešams liels mājoklis, apģērba vietā nepieciešams moderns un skaists apģērbs, cilvēki vēlas transporta līdzekļus, darbu, kas ir arī interesants un apmierina mūsu garīgās vajadzības. Tieši vēlmes ir tās, kas sekmē zinātkāri un darbošanos. Sekojot sava gara vēlmēm, mēs visu laiku atrodamies patstāvīgos Dzīves jēgas meklējumos.

Visos laikos cilvēkiem rodas jautājumi, kam kā šķiet nav tieša sakara ar cilvēka ikdienas rūpēm un viņa veselību -„ kas mēs esam?” No kā mēs esam cēlušies? Kā un no kurienes ir radies Visums? Un cilvēks, protams, noteikti vēlas zināt,” kas ir nāve?”, kas ar mums notiek pēc nāves? Vai līdz ar nāvi beidzas visa mūsu dzīve, vai kaut kas paliek pēc tās?

Cigun prakse ļauj mums apmierināt ne tikai mūsu ķermeņa, gara vajadzības, bet arī saņemt atbildes uz jautājumiem par Dzīvību un Nāvi.

Cigun ir māksla, zinātne un prakse, kas ļauj paplašināt mūsu sajūtu orgānu un uztveres kanālu diapazonu, paplašināt mūsu iekšējo pasauli un dziļāk saprast Dzīvi. Gan saprast, un, galvenais arī izmainīt, saskaņā ar mūsu vajadzībām: mainīt slimo stāvokli uz veselo, slikto noskaņojumu uz labo, nepatīkamu darbu uz labu un interesantu, negatīvo domāšanas veidu uz pozitīvo...

Padomājiet vai esat laimīgi un ja ne, tad kāpēc. Cilvēki tērē daudz laika tā noskaidrošanai. Cigun dod iespēju attīstīt sevī spējas tādam būt. Protams, ikviens cilvēks saskaras ar dažādām problēmām un slimībām, kas iespaido viņa dzīvi. Bet cilvēkam ir jābūt laimīgam. Mūsu mērķis – būt laimīgam.

Tāpēc ir svarīgi atrast nelaimes iemeslu. Daudziem cilvēkiem traucē viņu slimības, tāpēc viņi nav laimīgi. Un vai tas tiešām ir galvenais iemesls?

Ja cilvēks ir vesels, bet trūcīgs – viņam ir slikti. Pasaulē ir daudz ļoti bagātu un veselu cilvēku. Kā jūs domājat, vai viņi visi ir laimīgi vai nē? Cilvēks pārsvarā grib būt bagāts un veiksmīgs. No vienas puses tas prasa daudz rūpju un papildus problēmu, no otras- briesmas visu pazaudēt, tikt apzagtam un pat nogalinātam. Tas liecina par to, ka ikvienam cilvēkam jebkurā sociālajā vidē, eksistē savas problēmas, kas traucē viņam justies būt laimīgam.

Ikviens cilvēks savas dzīves laikā piedzīvo milzīgu daudzumu negatīvo emociju. Vai jūsu atmiņā un apziņā ir tāds cilvēks, kurš jūs ļoti stipri aizvainoja vai nodarīja pāri, un jūs nespējat to viņam piedod? Vai ir kāds, kuru jūs turpināt nīst? Vai kādam no jums bija radusies bēdu un aizvainojuma sajūta, kas saistīta ar jūsu tuviniekiem, un jūs vēl joprojām to jūtat? Vai ļoti sen kaut kas jūs ir nobaidījis, bet vēl joprojām šis bailes mīt dziļi jūsos un jūs tās periodiski jūtat? Mums ir nepieciešams atbrīvoties no šīm negatīvajām emocijām.

Ļoti daudzas emocijas ir nākušas no mūsu pagātnes, ģenētikas, mantojuši no saviem senčiem. Bet ir emocijas, kas pavada mūs arī tagadnē. Mūsu dzīvēs rodas daudz situāciju, kad mēs nevaram pieņemt lēmumu, kad nezinām, ko mums darīt. Īpaši grūti mums ir risināt emocionālās problēmas . Tāpēc mūsu noskaņojums un laimes sajūta ir saistīti ne tikai ar fizisko ķermeni vai tā problēmām, bet arī no emocijām.

Kā mēs varam atbrīvoties no šīm negatīvajam emocijām? To ir ļoti grūti izdarīt, izmantojot tikai savas zināšanas. Bet mūsu ķermenim ir sava metode. Tās nav zināšanas, tās ir spējas. Kad mums ir skumji, mēs raudam un mums tek asaras. Tāpēc raudāšana un asaras ir veids, kā ķermenis atbrīvojas no skumjām. Reizēm mēs esam tik priecīgi, ka sākam smieties. Pēc smiekliem ir miera sajūta. Smiekli ir viens no veidiem, kas ļauj vaļu mūsu laimei. Attīstot savas spējas, mēs veiksmīgāk un ātrāk varam atbrīvot sevi no negatīvā, traucējošā. Un cigun treniņi attīsta šīs spējas.

Laime ir iekšēja kategorija un tā piemīt mums pašiem, to nevar iegūt no ārpuses. Laimi nevar nopirkt. Jūs varat nopirkt apģērbu, ēdienu, mājokli, bet ne laimi. Tā rodas cilvēkā iekšpusē. Vai ir kāda metode, kas spētu kaut ko izmainīt, lai mēs spētu justies laimīgi?

Tieši tāpēc mēs nodarbojamies ar cigun treniņiem. Cigun treniņi iedalās četrās pakāpēs, kur pirmajās trīs apmāca Ķīnā sertificēti instruktori. Mēs uzkrājam enerģiju, kas palīdz mums risināt fiziskā ķermeņa, emocionālās un apziņas problēmas. Kad (ci) enerģijas būs pietiekoši, kad tā būs piesātinājusi katru mūsu šūnu, ieskaitot ari smadzenes, tad meditējot mums iestājas īpašs stāvoklis- Prāta klusuma stāvoklis.

Klusums nav tas pats, kas- kad nav nekādu domu. Tas ir stāvoklis, kad jūs jūtaties ļoti mierīgi, gan iekšēji, gan ārēji - jums nav nedz pozitīvo, nedz negatīvo emociju. Tas ir gaišuma, miera un labsajūtas stāvoklis. Jūs jūtaties laimīgs, jo ir atrisinātas nevis jūsu finanšu un sadzīves problēmas, un ne tāpēc, ka jūs esat piedzīvojis kaut ko patīkamu, bet gan tādēļ, ka jūsos ir miers un labsajūta. Tā ir iekšēja laimes sajūta, kas nav saistīta ar ārējiem faktoriem.

Ja šādu stāvokli jūs turpināsiet ilgstoši saglabāt, tad jūsu ķermenī notiks izmaiņas – enerģija brīvi pārvietosies un izplatīsies visā ķermenī. Tad nebūs nedz ķermenisku, nedz emocionālu ciešanu. Tai pat laikā mēs pārstājam just savu ķermeni, un mūsu apziņa it kā savienojas ar dabu un Kosmosu.

Ar instruktoru palīdzību tiek aktivizētas spējas, kas ļauj ātrāk sasniegt rezultātu. Cigun treniņu rezultātā uzlabojas cilvēka spējas adaptēties un veiksmīgāk risināt savas problēmas.

Cilvēks nespēj samierināties ar savu likteni un ikdienas pienākumiem. Cilvēkiem dzīve ir dota tam, lai viņi iegūtu jaunas pozitīvas dvēseles īpašības, jaunas tikumiskās īpašības. Un tas notiek dzīvojot, praktiski darbojoties un mainot sevi, nevis tikai lasot grāmatas vai piedaloties lekcijās. Lai mūs piespiestu sevi mainīt, tiekam no likteņa iemesti dažādās dzīves situācijās, apstākļos. Tie ir dažādi pārbaudījumi un uzdevumi, kas mūs norūda, lai mēs būtu pozitīvi.

Cigun (Džun Juaņ) ietver dažādu skolu elementus, tajā pat laikā šai sistēmai nav nekāda sakara ar reliģiju, politiku vai jebkādu citu ideoloģiju - ar to var nodarboties jebkurš, neatkarīgi no savas pārliecības, vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa. Šis virziens pieder pie augstākajiem cigun līmeņiem un ir zināšanu un metodiku sistēma, kas ļauj iegūt īpašas spējas, iepazīt sevi, izprast pasaules uzbūvi, apzināt savus uzdevumus un vietu tajā.
Kas ir cigun? Kas ir cigun? Kas ir cigun? Imidzterapija Imidzterapija Imidzterapija Nodarbibas Nodarbibas Nodarbibas Fotoalbums Fotoalbums Fotoalbums Gramatas Gramatas Gramatas Kontakti Kontakti Kontakti