Uzzini kas ir

Imidžmedicīna

Pieteikties

Imidžmedicīnas teorētiskais un vēsturiskais apraksts

Ķīnā senatnē, pirms 2500 gadiem, vienlaicīgi pastāvēja divas galvenās medicīnas skolas: Dzeltenā imperatora iekšķīgo slimību terapijas skola, kura plaši aprakstīta Dzeltenā imperatora traktātā par iekšējo (Huandineidzin) (3) un Bjaņ Cjue medicīnas skola (4). Pirmā līdz mūsdienām atnesusi un galvenokārt pazīstama ar U-sin jeb piecu elementu teoriju un enerģētisko kanālu un punktu metodi, kuru pielieto akupunktūras ārstēšanas laikā.  Par otro datu ir daudz mazāk, bet Bjaņ Cjue skola ir ieviesusi pulsa diagnostikas metodi, kura plaši tiek apgūta Ķīnas Universitātēs studējot klasisko Tradicionālo Ķīnas medicīnu (TĶM). Viens no Bjaņ Cjue skolas novirzieniem – imidžmedicīna (Yi Xiang Yi Xue) daudzus gadsimtus tika uzskatīta par izzudušu un tika praktizēta tikai atsevišķās ģimenes skolās, kuras nodarbojas ar cīņas mākslām, gunfu un atveseļošanas sistēmu cigun.

Ārsts un Hipokrāta laikabiedrs – doktors Bien Čue (407. – 310. g.p.m.ē.) sagatavoja teorētisko un praktisko bāzi klīniskajai diagnostikai un ārstēšanai TĶM.Viņš pirmais klīniskajā praksē ieviesa četras Ķīnas medicīnas diagnostikas metodes: apskati, izklausīšanu un smaržas novērtēšanu, iztaujāšanu un palpāciju. Svarīgākā diagnostikas metode šajā skolā tika saukta par “iekšējā atspoguļojuma metodi”, kas ļāva nolasīt informāciju par iekšējiem orgāniem, to izmaiņām jeb novirzēm no normas salīdzinot ar apgūto “normas” stāvokli. Šīs spējas bija iespējams izkopt ilgstošās nodarbībās izmantojot prāta un ķermeņa vingrinājumus, kas aprakstīti un nākuši no tālas senatnes. Tā kā šodienas apstākļos relatīvi maz rietumu un arī austrumu ārstu velta ilgus gadus ļoti intensīvai sava ķermeņa spēju izkopšanai, tad šīs diagnostikas un ārstēšanas metodes reāli praksē pielieto galvenokārt veselības sistēmu adepti, kuri regulāri nodarbojas ar sava ķermeņa attīstīšanu un sensorā aparāta treniņu.

Imidžmedicīna ir zinātne, kuras pamatuzdevums ir slimību profilakse un ārstēšana. Praksē izmantojot domformu (tēlu / image) domāšanu, informācijas nodošanu un uztveri, praktizētājam attīstās spēja vizualizēt domformas un nodot informāciju ar to palīdzību. Pulsa diagnostikas un pacienta apskates laikā notiek organisma struktūras, funkciju un iekšējo orgānu domformu diagnostika. Pēc tēlu saņemšanas un analīzes notiek pacienta ārstēšana, balstoties uz nepareizo un patoloģisko domformu korekciju un izmaiņu. Imidžmedicīna ietver sevī trīs daļas: teorētisko pamatu, diagnostikas sistēmu un ārstēšanas sistēmu. Imidžmedicīna balstās uz tādām seno dziednieku Bjaņ Cjue un Hua Tuo metodēm un teorijām kā iekšējā redzēšana, diagnosticēšana ar redzēšanas palīdzību, domformu diagnosticēšana caur pulsu, iekšējo orgānu domformas.

Imidžmedicīna ir radusies enerģētiskās, informatīvās, fiziskās un tradicionālās ķīniešu medicīnas integrācijas rezultātā, un tā īpašu uzmanību pievērš organisma reģeneratīvajām funkcijām. Lietojot enerģētisko, informatīvo un cēloņu diagnostiku, var precīzi noteikt saslimšanas vietu, raksturu un cēloni. Diagnosticēšanas laikā speciālisti vērš uzmanību ne tikai uz saslimšanas ārējām izpausmēm, bet arī uz tās iekšējiem cēloņiem. Imidžmedicīnā pastāv īpašas diagnostikas metodes, kuras ir uzskatāmas par ķīniešu pulsa diagnostikas pilnveidotu variantu. Šis diagnostikas veids ļauj caur pulsu ieraudzīt iekšējo orgānu tēlu jeb domformu. Nevesela forma, kas iegūta ar šādu metožu palīdzību, tiek mainīta un ārstēta.

Imidžmedicīnā tiek izmantoti tikai tradicionālās ķīniešu medicīnas visbūtiskākie pamatprincipi. Tādēļ imidžmedicīnu ir viegli apgūt un izmantot praksē tās ārstniecības metodes. Imidžmedicīnas diagnostikas un ārstniecības metodes ir vienkāršas, nesāpīgas un nekaitīgas, tās nepavada blakusefekti un reakcijas.

Pateicoties pēdējo desmitgažu vēsturiskajiem apskatiem par leģendāro ārstu Bjaņ Cjue, viņa darba turpinātājiem  un viņa metodes attīstību, Ķīnā imidžmedicīnas metode palēnām ir atgriezusies TĶM lietoto un apmācāmo metožu klāstā.

2013. gadā Ķīnas TĶM asociācija oficiāli iekļāva imidžmedicīnu (Image medecine, Yi Xiang Yi Xue) oficiāli atzīto TĶM diagnostikas un ārstēšanas metožu sarakstā (5).  Šo metodi tagad ir iespējams apgūt TĶM studiju laikā. Mācības notiek Pekinā, Kundawell zinātniski – pētnieciskajā institūtā, profesora Sju Mintana vadībā.

Imidžmedicīnas metožu pielietojums valstīs, kur tradicionāli tiek praktizēta uz pierādījumiem balstītā medicīna (Evidence based medecine), protams, pagaidām ir ļoti ierobežots, jo nav pieejami uz klīniskiem pētījumiem pamatoti dati par metodes efektu un ticamību. Jāatceras, ka akupunktūra līdz šādu pētījumu veikšanai arī tika stipri apšaubīta, bet jebkuras šaubas pazuda pēc klīnisko datu iegūšanas pētījumos, kas skaidri pierādīja metodes efektivitāti.

Šodienas klīniskās medicīnas uzmanības vektors uz slimību profilaksi saskan ar imidžmedicīnas prioritātēm, proti, agrīnu slimību diagnostiku, kad slimība pastāv vēl tikai informatīvā vai elektromagnētiskā lauka līmenī ar tikai iniciālām izmaiņām  šūnu organoīdos un tās vēl nepavada orgānu disfunkcijas raksturīgie simptomi vai arī somatiskās izmaiņas vēl nav kļuvušas neatgriezeniskas. Ļoti liels ieguldījums sabiedrības veselībā būtu dati par šādas jaunas metodes iespējām agrīni diagnosticēt un ārstēt slimības, kuru terapija ielaistos gadījumos ir ļoti apgrūtināta.

Jāuzsver, ka imidžmedicīna ir neinvazīva un blakusparādības nav novērotas. Iespēja veikt pirmo pētījumu, kas veikts atbilstoši uz pierādījumiem balstītās medicīnas principiem, kas attiektos uz  Evidence based medicine I pierādījumu klasi (6), izmantojot domformu medicīnas diagnostikas un ārstēšanas metodes, būtu liels starptautisks panākums un arī liels gods Latvijas mediķiem.

Metode

Imidžmedicīna (DFM) ir Ķīnas tradicionālās medicīnas veids, kurā tiek izmantotas tādas Ķīnas seno dziednieku metodes  kā “iekšējā redzēšana” jeb vizualizācija, diagnosticēšana ar vizualizācijas palīdzību un diagnosticēšana ar pulsa palīdzību.

Pulsa diagnostika tiek izmatota, lai noteiktu iekšējo orgānu darbības spējas. Imidžmedicīnas terapeits, uzliekot roku uz pacienta apakšdelma, tradicionālajā pulsa mērīšanas vietā, sajūtot pulsu, veido domu tēlu (vizualizē) – ar iekšējās redzes palīdzību terapeitam veidojas priekšstats par pacienta orgānu veselības stāvokli  fiziskā, enerģētiskā vai informatīvā lauka līmenī. Pētnieks noteiks gan atsevišķo orgānu stāvokli, gan to, kāda ir Jūsu organisma orgānu mijiedarbība- kā viena orgāna nepareiza darbība ietekmē citu orgānu darbību, respektīvi, kādas ir enerģētiskās saites starp orgāniem, piemēram, starp galvas smadzenēm un nierēm, starp muguras smadzenēm un aizkuņģa dziedzeri, u.t.t.

Atbilstoši tradicionālās Ķīnas medicīnas principiem, tiek noteiktas organisma vadošās stihijas: aukstums, karstums, vējš, sausums, mitrums u.c.

Pēc iegūtā domformas tēla analīzes, terapeits sastāda pacienta ārstēšanas plānu, kura mērķis ir - izmainīt pacienta neveselo domformu, atjaunot orgānu darbības spējas un enerģētiskās mijiedarbības saites starp orgāniem tā, kā tas notiek veselības gadījumā vai veselā organismā.

Terapijas procesā izmanto tradicionālajā Ķīnas medicīnā atzītas un efektivitāti pierādījušas metodes: apklauvēšanas metodi (viegla noteiktu ķermeņa daļu apklauvēšana ar plaukstām);akupresūras metodi (viegls uzspiediens uz noteiktiem ķermeņa punktiem); mantru skandēšanas metode. Atsevišķos terapijas seansos terapeits var skandēt dažādas mantras.

Ķermeņa apklauvēšana vai akupresūras metode notiek caur vieglu apģērbu. Terapijas laikā Jums nevajadzēs izģērbties, kā tas ir klasiskās ķermeņa masāžas gadījumā.

Atsevišķos gadījumos uzspiediens uz noteiktiem akupresūras punktiem var izraisīt nelielas sāpes. Viegla sāpju sajūta, uzspiežot uz akupresūras punktiem, nozīmē to, ka orgāna, kura projekcija ir šis sāpīgais akupresūras punkts, darbība ir izmainīta.

Imidžmedicīnas diagnostikas un terapeitiskās metodes ir vienkāršas, nesāpīgas un nekaitīgas, to pielietošanas gadījumā nav novēroti blakusefekti un jebkādas nelabvēlīgas reakcijas.

Piesakies uz imidžterapiju un

Iegūsti veselību!

Kontakti