Kāpēc ir jānodarbojas ar cigun vingrojumiem un jāiet uz Meistara retrītu?

Ance Aumeistere

Kāpēc ir jānodarbojas ar cigun vingrojumiem?

Džun Juaņ cigun ir vingrošanas sistēma - instruments ar kura palīdzību cilvēks var uzlabot savas dzīves kvalitāti un novērst vai mazināt dažādus traucējošus un kaitīgus faktorus, piemēram, saslimšanas.

Nodarbojoties ar cigun vingrojumiem cilvēks uzlabo un stiprina savu veselību, ķermeņa orgānu un dažādu sistēmu kvalitāti, funkcionalitāti. Uzlabojoties organisma imunitātei, samazinās saslimšanas risks un slimību smagums.

Cigun vingrojumi attīsta bērniem un vecākiem spēju būt mierīgiem, iemāca efektīvi atslābināt ķermeni, kad tas vajadzīgs - it īpaši paaugstinātas spriedzes brīžos, palīdz attīstīt augstākas koncentrēšanās spējas -  konkrētiem uzdevumiem un notikumiem. Vecāki daudz labāk sajūt sava bērna vajadzības un klātbūtni, uzlabojot komunikāciju, attīstot audzināšanas spējas un prasmi motivēt bērnus. Bērni paaugstina sevī prasmes mācīties, atslābināties un koncentrēties, veiksmīgi kontrolēt savu ķermeni un emocijas.

Vingrošana uzlabo vecāku un bērnu savstarpējo komunikāciju, sadarbību.

Ar vingrojumu palīdzību ir iespējams daudz ātrāk un efektīvāk samazināt psiholoģiskus traucējumus cilvēkiem, piemēram, depresiju un trauksmi. Cigun vingrojumi samazina agresivitāti cilvēkos, attīsta jūtīgumu, empātiju, PRIEKU un paaugstina interesi par dzīvi, dažādiem sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Cigun vingrojumi palīdz harmonizēt ķermeņa hormonālo sistēmu, samazināt ginekoloģisku saslimšanu sievietēm, atvieglojot menstruālās sāpes, asiņošanas stiprumu. Cigun vingrojumi veiksmīgi sagatavo dzemdībām grūtnieces, elpošanas vingrinājumi iemāca efektīvi atslābināties, atvieglojot sievietes pašsajūtu un dzemdību procesu. Sievietes daudz efektīvāk izmanto laiku starp dzemdību kontrakcijām, sajūtot ķermeni un tā vajadzības.

Cigun vingrojumi samazina augļa patoloģiju risku, piem., augļa augšanas aiztures gadījumā. Sievietes ķermeni veiksmīgāk attīra no dažādiem toksīniem, uzlabojot orgānu darbību.

Regulāri nodarbojoties ar cigun vingrojumiem, ja cilvēkam ir slimības, kurām vajadzīga medikamentoza terapija, laika gaitā uzlabojas arī zāļu iedarbības efektivitāte un vajadzība pēc medikamentiem ir mazāka.

Cigun regulāra praktizēšana iemāca attīrīt organismu, veidojot adekvātu izjūtu ēšanas ieradumos, samazinot pārmērīgu ēšanu - attīstot spēju sevi kontrolēt. Cilvēkiem samazinās dažādas atkarības, vēlme pēc cigarešu un alkohola lietošanas, jo cilvēks iepazīst savu ķermeni, iemācās labi justies atturoties no dažādu vielu lietošanas. Cilvēkas daudz efektīvāk attīsta spēju sajust, kas ķermenim ir vajadzīgs un kas varētu būt kaitīgs.

Regulāra cigun prakse paaugstina ķermeņa  izturību, attīsta dažādus cilvēku talantus, radot un veicinot interesi par dzīvi. Cilvēkos rodas dabīga vēlme draudzēties, kļūt aktīvākiem, piedaloties sabiedriskos pasākumos un notikumos.

Cigun vingrojumi palīdz cilvēkam attīstīt sevi garīgi, attīsta izpratni par pasauli un dzīvi - palīdz attīstīt sevi, kā personību. Cilvēki kļūst empātiski.

Regulāri nodarbojoties ar cigun, uzlabojas savstarpējā komunikācija ģimenes locekļiem, darba kolēģiem, draugiem. Uzlabojas cilvēkos cieņa vienam pret otru, savstarpēja izpratne, vingrojumi veicina sirds atvērtību.

Regulāra cigun prakse, attīsta intuīciju, spēju sajust, kā būtu labāk vai pareizāk rīkoties konkrētās situācijās.

Cigun vingrojumu praktizēšana attīsta veiksmīgu un kvalitatīvu integrēšanos sabiedrībā, veicina personības izaugsmi un daudzpusību cilvēkos.

Kāpēc ir jāiet uz Meistara retrītu?

Meistars Sjui Mintans katru gadu apmāca tūkstošiem cilvēku dažādās valstīs nodarboties ar cigun un imidžterapiju. Meistars cigun attīstībai un apmācībai ir veltījis visu savu dzīvi.

Piedalīšanās Meistara retrītā dod iespēju cilvēkam daudz efektīvāk un īsākā laika posmā paaugstināt savu ķermeņa enerģiju, jaudu, attīstīt visus augstāk minētos procesus, kā arī veicināt garīgo izaugsmi. Meistars dalās ar zināšanām un māca cilvēkiem, praktizējot dažādus vingrojumus, metodes un nododot jaunas zināšanas. Tā ir iespēja klātienē gūt daudz skaidrāku izpratni par pasaules uzbūvi un dzīves cikliem.

Meistars attīsta retrīta dalībniekos spējas motivēt citus - sabiedrību uz kopēju izaugsmes veicināšanu, personīgo izaugsmi un izpratni dažādos līmeņos. Cilvēkos paaugstinās prasmes komunicēt ar cilvēkiem dažādos līmeņos un veidos. Cilvēkiem uzlabojas attiecības ģimenē, darbā, sabiedrībā. Attīstās dažādi talanti un prasmes, par kurām, iespējams, cilvēkam nav bijusi iepriekš nojauta.

Dalība retrītā pie Meistara ļauj cilvēkiem izmainīt savu ķermeņa struktūru, mazināt vai izārstēt pilnībā dažādus iekaisuma un saslimšanas procesus ķermenī. Cilvēkiem ir iespēja apgūt dažādas metodes, palpašināt skatījumu uz pasauli un apgūt sarunas prasmes, gūt zināšanas no apkārtējās vides, attīstot viedumu un empātiju.  

Meistars iemāca, kā uzlabot savu ķermeņa veselību, kā atjaunot, uzkrāt un izmantot efektīvi enerģiju; kā aktivizēt savu ķermeni, asins, limfas un enerģijas plūsmu organismā. Attīstās empātija, tiek apgūtas prasmes atvērt un saglabāt atvērtu sirdi.

Cilvēki attīsta intuīciju un pilnveido sevi kā personības.

Acinu cilvēkus piedalīties Meistara Sjus Mintana retrīta Rīgā un būt atvērtiem jaunām zināšanām, papildinot un bagātinot sevi.

Ance,

Ginekologs, dzemdību speciālists.

Izmēģini cigun un

Maini sevi!

Kontakti